Oh! Mikey~富康家庭 (The Fuccons)

這也是在網路上看到的. 聽說是前幾年日本一個深夜節目製作的短片, 全部都是由假人模特兒加上配音來演, 真是低成本的製作!

後來就連美國的卡通頻道也開始播出. 甚至加上英文配音. Youtube上面應該都找得到.

看完真是會讓人崩潰呀….哇哈哈哈哈…哇哈哈哈哈

Oh! Mikey! 1

Oh! Mikey! 2

Oh! Mikey! 3

Oh! Mikey! 4

Oh! Mikey! 6

Oh! Mikey! 8

Oh! Mikey! 11

如果有找到其他的影片, 請麻煩把連結給我. 謝謝!